Przeglądy

Zakres obejmuje przeprowadzenie obowiązkowej, okresowej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego (tzw. przeglądu obiektu budowlanego) wraz ze sporządzeniem stosownych protokołów z przedmiotowych oględzin zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Art. 62 ust.1) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1134) w sprawie książki obiektu budowlanego.