Inwestor Zastępczy

Zakres działania w imieniu Inwestora uzgadniany jest zawsze indywidualnie i może zawierać m.in.:

  • przeprowadzenie wstępnej analizy ekonomicznej oraz technologicznej zadania na bazie sporządzonych koncepcji oraz otrzymanych dokumentów formalnych
  • wyszukanie jednostki projektowej, zlecenie prac projektowych w imieniu Inwestora oraz nadzór nad realizacją projektu
  • sporządzenie, dostarczenie oraz omówienie kosztorysów inwestorskich, a także specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
  • wyszukanie wykonawców prac oraz zawarcie umów na realizację poszczególnych robót ziemnych, ogólnobudowlanych, instalacyjnych itp.
  • reprezentowanie przez Inżynierów firmy ESI Inwestora na budowie poprzez pełnienie funkcji Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego – bieżąca kontrola realizacji inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z projektem, pozwoleniem na budowę oraz sztuką budowlaną
  • bieżącą kontrolę przyjętego budżetu inwestycji oraz harmonogramu prac
  • sprawdzenie dokumentacji powykonawczej oraz sporządzenie dokumentacji odbiorowej
  • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego