Doradztwo Techniczne

Zakres działania w imieniu Inwestora uzgadniany jest zawsze indywidualnie i może zawierać m.in.:

  • sprawdzenie poprawności wykonania zleconych projektów
  • analizę dokumentów otrzymanych od administracji państwowej, gestorów sieci lub innych jednostek będących częścią procesu inwestycyjnego
  • występowanie w imieniu Inwestora do organów administracji państwowej, gestorów sieci oraz innych jednostek, od których wymagane jest uzyskanie pisemnego wystąpienia celem realizacji kolejnych etapów projektu
  • oceną techniczno – ekonomiczną zastosowanych rozwiązań zamiennych w zakresie użytych materiałów, jak i zastosowanych technologii
  • oceną techniczną istniejących obiektów budowlanych lub ich części
  • koordynowanie prac zleconych przez Inwestora