Analizy Techniczno – Ekonomiczne

Na życzenie Inwestora, wykonujemy m.in. następujące analizy techniczno – ekonomiczne:

  • porównawczą przed dokonaniem zakupu jednej z nieruchomości
  • porównawczą rozpatrywanych koncepcji inwestycyjnych
  • wstępną analizę opłacalności inwestycji, szacowaną na bazie przekazanego przez Inwestora programu użytkowego i koncepcji
  • szczegółową analizę opłacalności inwestycji – stopień uszczegółowienia zależny jest od stopnia zaawansowania inwestycji i jest określany indywidualnie, po dostarczeniu pełnej dokumentacji przez Inwestora
  • powykonawczą z uwzględnieniem wykazania interesujących Inwestora wskaźników