Nadzór Budowlany

Zakres działania w imieniu Inwestora uzgadniany jest zawsze indywidualnie i może zawierać m.in.:

  • prowadzenie prac budowlanych jako Kierownik Budowy
  • nadzorowanie prac budowlanych jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
  • koordynowanie prac projektowych
  • zakładanie i prowadzenie książek obiektów budowlanych
  • sporządzanie ekspertyz technicznych
  • przeprowadzanie okresowych kontroli budynków